Remax Aqua

Blog

Dükkanlar aidat ödemek zorunda mı?.

Koray Elbeylioğlu
28 Şubat 2021
Dükkanlar aidat ödemek zorunda mı?
Kural olarak kat maliklerinin her biri binanın genel giderlerine katılmak zorundadır.Bu kural, tüm kat malikleri için bağlayıcı olup, bağımsız bölümün konut ya da işyeri niteliğinde olması kuralın uygulanmasını etkilemez.Kat malikleri genel kurulu, belli bağımsız bölümlerin genel giderlere katılmamasına ilişkin karar alabilir.Yukarıdaki ilkeler uyarınca, yönetim planında farklı bir düzenleme yer almıyorsa ve kat malikleri genel kurulunun konuya ilişkin özel bir kararı yoksa, dükkânlar ve diğer işyerleri de genel giderlere katılmak ve aidatı düzenli ödemek zorundadır.
Devamını Oku

Apartman işletme projesi nedir?.

Koray Elbeylioğlu
27 Şubat 2021
Apartman işletme projesi nedir?
İşletme projesi, apartman ve sitelerin aylık aidat bedellerinin ve tesis içerisinde yapılması zorunlu olan işlerin maliyetinin hesaplanmasını ve yönetimini sağlayan bir belgedir.Kat malikleri tarafından önceden hazırlanmadıysa, işletme projesinin yönetici tarafından hazırlanması gerekir. İşletme projesinde özellikle:Bir yıllık tahmini gelir ve gider tutarlarıTüm giderlerden her kat malikinin ödemek zorunda olduğu tahmini miktarHer kat malikinin ödemesi gereken avans tutarı gösterilir.İşletme projesinin ayrıntılı olması, yıl içinde kat maliklerinden gelebilecek eleştirilerin engellenmesinde önemli rol oynar.İşletme projesi, kat maliklerine ya da kiracılarına imza karşılığında elden veya iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.Bildirimden başlayarak 7 gün içinde projeye itiraz edilir
Devamını Oku

Kira bedeli döviz olarak belirlene bilirmi?.

Koray Elbeylioğlu
21 Şubat 2021
Kira bedeli döviz olarak belirlene bilirmi?
Kural olarak işyeri ya da konut kiralarında kira bedelinin döviz (Amerikan Doları, Avro vb.) cinsinden belirlenmesi yasaktır. Bu yasak, kira sözleşmeleri kapsamında ödenen depozito bedellerini de kapsar: yani kira ve depozito bedelleri kural olarak Türk Lirası olarak belirlenmek zorundadır. Bu yasağa aykırı davranılması hâlinde, idari para cezasına maruz kalabilirsiniz. Kural kira bedelinin Türk Lirası olarak belirlenmesi olmakla birlikte aşağıdaki iki durumda kira bedeli ve depozito döviz cinsinden belirlenebilir:1.Kiracı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse ya da2.Kiracı, kontrolü (çoğunluk hissesi) yurt dışındaki bir şirkete ait bir Türk şirketse..
Devamını Oku

Depozito nedir?.

Koray Elbeylioğlu
19 Şubat 2021
Depozito nedir?
Depozito İngilizce, Fransızca ve türlü lisanlarda benzer şekilde telaffuz edilse de Türkçe’ye İtalyanca’dan geçen ve ‘güvence akçesi’ anlamına gelen bir terimdir Her kira sözleşmesinin olmazsa olmazıdır. Kimi kira sözleşmesinde en önemli pazarlık konusu hâline gelebilir.  Bu nedenle, depozitonun tabi olduğu altın kuralları iyi bilmek pazarlık gücünüzü artırabilir:Kural 1: Depozito (ya da güvence bedeli), kira ilişkisinden doğan tüm alacakların teminatı için alınır / verilir. Bu kapsamda ilk akla gelen alacak kalemleri olarak kira bedeli, aidat ve kiralanana verilen zararın giderilmesi için gereken tamir bedellerini sıralayabiliriz.Kural 2: Güvence bedelinin miktarı üç aylık kira bedeli ile sınırlıdır. Kiraya veren bu tutarın üzerinde bir tutarı sizden talep ederse, usulsüz davranmış olur.Kural 3
Devamını Oku

Kira sözleşmeleri kendiliğinden uzar mı?.

Koray Elbeylioğlu
18 Şubat 2021
Kira sözleşmeleri kendiliğinden  uzar mı?
Kiracı ya da kiraya verenseniz ve imzaladığınız kira sözleşmesinin süresi sona ermek üzereyse ne yapmalısınız? Yeniden sözleşme yapmak ya da kiralananı tahliye etmek zorunda mısınız?Panik yok  İşyeri ya da konut kullanımı amacıyla yapılan kira sözleşmelerinin süresi, sözleşme süresinin sonunda kendiliğinden yani otomatikman bir yıl süre için uzar. Bu kendiliğinden uzama her sene sonunda da devam eder. (N, N+1, N+2 şeklinde sonsuza kadar gidebilir) Bu durumun doğal sonucu olarak:1/ Sürenin sona ermesi nedeniyle kiralananı boşaltmanız gerekmez.2/ Karşılıklı anlaşılan “süre” dışındaki diğer şartlar geçerli kalmaya devam eder. Örneğin, kiracının aidat ödeme yükümlülüğü, kira bedeli artış oranı ve diğer özel şartlar ilerleyen dönemde kira ilişkisinde geçerli olmaya devam eder.3/ Taraflar
Devamını Oku
1 2 3 4 5 6 7 8