Remax Aqua

Blog

LPG’li Araç kapalı otoparka park edebilir mi?.

Koray Elbeylioğlu
17 Mart 2021
LPG’li Araç kapalı otoparka park edebilir mi?
LPG veya sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) yakıt sistemli araçlar kapalı otoparklara giremez ve alınmaz. Kiracı ya da mal sahibi olmanız bu yasağın uygulanmasını etkilemez. Alışveriş merkezlerinde (AVM’lerde) Türk Standartları Enstitüsü’nden hizmet yeterlik belgesi almak ve çeşitli şartların yerine getirilmesi koşuluyla LPG’li araçların girişine izin verilebilir.
Devamını Oku

SUBASMAN nedir?.

Koray Elbeylioğlu
3 Mart 2021
SUBASMAN nedir?
Türkçe'mize yapı eteği olarak çevrilen ama bu çevirisi kullanılmayan Fransızca'dan geçme kelime. Fransızca yazılışı soubassement olup, sous=alt ve bassement=zemin sözcüklerinin ulanmasıyla elde edilmiş olma ihtimalini hafife almamak gerekir. Subasman yapıda zemin kotunun (sıfır kotu, giriş kotu) altında kalan, ama toprağa gömülü olmayan bölümü ifade eder. bu bölüm yapının üzerine oturtulmuş olduğu bir döşeme, bir kaide olabileceği gibi, basitçe, bodrum katının yüzeyde kalan kısmı da olabilir.Binanın zemin kotunu doğal zeminden daha yükseğe yapmaktaki amaç, yapıyı doğal etkilerden, nemden, sudan vs korumaktır. her binada illa subasman bulunması gerekmez, arazi koşullarının gerektirdiği durumlarda subasman yapılır.Telaffuzunun bize çağrıştırdığının aksine bu sözcüğün su basması-basmaması me
Devamını Oku

Dükkanlar aidat ödemek zorunda mı?.

Koray Elbeylioğlu
28 Şubat 2021
Dükkanlar aidat ödemek zorunda mı?
Kural olarak kat maliklerinin her biri binanın genel giderlerine katılmak zorundadır.Bu kural, tüm kat malikleri için bağlayıcı olup, bağımsız bölümün konut ya da işyeri niteliğinde olması kuralın uygulanmasını etkilemez.Kat malikleri genel kurulu, belli bağımsız bölümlerin genel giderlere katılmamasına ilişkin karar alabilir.Yukarıdaki ilkeler uyarınca, yönetim planında farklı bir düzenleme yer almıyorsa ve kat malikleri genel kurulunun konuya ilişkin özel bir kararı yoksa, dükkânlar ve diğer işyerleri de genel giderlere katılmak ve aidatı düzenli ödemek zorundadır.
Devamını Oku

Apartman işletme projesi nedir?.

Koray Elbeylioğlu
27 Şubat 2021
Apartman işletme projesi nedir?
İşletme projesi, apartman ve sitelerin aylık aidat bedellerinin ve tesis içerisinde yapılması zorunlu olan işlerin maliyetinin hesaplanmasını ve yönetimini sağlayan bir belgedir.Kat malikleri tarafından önceden hazırlanmadıysa, işletme projesinin yönetici tarafından hazırlanması gerekir. İşletme projesinde özellikle:Bir yıllık tahmini gelir ve gider tutarlarıTüm giderlerden her kat malikinin ödemek zorunda olduğu tahmini miktarHer kat malikinin ödemesi gereken avans tutarı gösterilir.İşletme projesinin ayrıntılı olması, yıl içinde kat maliklerinden gelebilecek eleştirilerin engellenmesinde önemli rol oynar.İşletme projesi, kat maliklerine ya da kiracılarına imza karşılığında elden veya iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.Bildirimden başlayarak 7 gün içinde projeye itiraz edilir
Devamını Oku

Kira bedeli döviz olarak belirlenebilir mi?.

Koray Elbeylioğlu
4 Haziran 2021
Kira bedeli döviz olarak belirlenebilir mi?
Kural olarak işyeri ya da konut kiralarında kira bedelinin döviz (Amerikan Doları, Avro vb.) cinsinden belirlenmesi yasaktır. Bu yasak, kira sözleşmeleri kapsamında ödenen depozito bedellerini de kapsar: yani kira ve depozito bedelleri kural olarak Türk Lirası olarak belirlenmek zorundadır. Bu yasağa aykırı davranılması hâlinde, idari para cezasına maruz kalabilirsiniz. Kural kira bedelinin Türk Lirası olarak belirlenmesi olmakla birlikte aşağıdaki iki durumda kira bedeli ve depozito döviz cinsinden belirlenebilir:1.Kiracı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse ya da2.Kiracı, kontrolü (çoğunluk hissesi) yurt dışındaki bir şirkete ait bir Türk şirketse..
Devamını Oku
1 2 3 4 5 6 7 8 9