Remax Aqua

BLOG

Kira bedeli döviz olarak belirlenebilir mi?.

Koray Elbeylioğlu
4 Haziran 2021
Kira bedeli döviz olarak belirlenebilir mi?

Kural olarak işyeri ya da konut kiralarında kira bedelinin döviz (Amerikan Doları, Avro vb.) cinsinden belirlenmesi yasaktır. Bu yasak, kira sözleşmeleri kapsamında ödenen depozito bedellerini de kapsar: yani kira ve depozito bedelleri kural olarak Türk Lirası olarak belirlenmek zorundadır. Bu yasağa aykırı davranılması hâlinde, idari para cezasına maruz kalabilirsiniz. Kural kira bedelinin Türk Lirası olarak belirlenmesi olmakla birlikte aşağıdaki iki durumda kira bedeli ve depozito döviz cinsinden belirlenebilir:

1.Kiracı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse ya da

2.Kiracı, kontrolü (çoğunluk hissesi) yurt dışındaki bir şirkete ait bir Türk şirketse.
.