Remax Aqua

BLOG

Dükkanlar aidat ödemek zorunda mı?.

Koray Elbeylioğlu
28 Şubat 2021
Dükkanlar aidat ödemek zorunda mı?

Kural olarak kat maliklerinin her biri binanın genel giderlerine katılmak zorundadır.

Bu kural, tüm kat malikleri için bağlayıcı olup, bağımsız bölümün konut ya da işyeri niteliğinde olması kuralın uygulanmasını etkilemez.

Kat malikleri genel kurulu, belli bağımsız bölümlerin genel giderlere katılmamasına ilişkin karar alabilir.

Yukarıdaki ilkeler uyarınca, yönetim planında farklı bir düzenleme yer almıyorsa ve kat malikleri genel kurulunun konuya ilişkin özel bir kararı yoksa, dükkânlar ve diğer işyerleri de genel giderlere katılmak ve aidatı düzenli ödemek zorundadır.