Remax Aqua

BLOG

Apartman yöneticisinin sorumluluğu nedir?.

Koray Elbeylioğlu
18 Şubat 2021
Apartman yöneticisinin sorumluluğu nedir?

Apartman yöneticisi binada bulunan diğer mal sahiplerine karşı bir “vekil” gibi sorumludur: yani görevini yerine getirirken azami özen göstermek ve yaptığı işlere ilişkin diğer kat maliklerine hesap vermek zorundadır.

Yönetim görevini kendisine ya da başkalarına çıkar sağlamak için kullandığı tespit edilirse yönetici güveni kötüye kullanma suçundan yargılanabilir.

Kat malikleri, yöneticinin görevine uygun hareket etmemesi nedeniyle doğan zararların tazminini yöneticiden talep edebilir.

Yöneticinizin davranışlarından tereddüdünüz varsa kat malikleri genel kurulunda onu ibra etmeyerek görevde bulunduğu dönem için sorumluluğunun devam etmesini sağlayabilirsiniz.