Remax Aqua

BLOG

Apartman işletme projesi nedir?.

Koray Elbeylioğlu
27 Şubat 2021
Apartman işletme projesi nedir?

İşletme projesi, apartman ve sitelerin aylık aidat bedellerinin ve tesis içerisinde yapılması zorunlu olan işlerin maliyetinin hesaplanmasını ve yönetimini sağlayan bir belgedir.

Kat malikleri tarafından önceden hazırlanmadıysa, işletme projesinin yönetici tarafından hazırlanması gerekir. İşletme projesinde özellikle:

Bir yıllık tahmini gelir ve gider tutarları
Tüm giderlerden her kat malikinin ödemek zorunda olduğu tahmini miktar
Her kat malikinin ödemesi gereken avans tutarı gösterilir.

İşletme projesinin ayrıntılı olması, yıl içinde kat maliklerinden gelebilecek eleştirilerin engellenmesinde önemli rol oynar.

İşletme projesi, kat maliklerine ya da kiracılarına imza karşılığında elden veya iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Bildirimden başlayarak 7 gün içinde projeye itiraz edilirse, itirazlar kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında karar verilir. Gerekirse yeni bir proje hazırlanır.